Vizyon Kuyumcu
Connect with us

Genel

Emine Erdoğan: Afrika ile ekonomik ilişkilerimizde önemli bir yol kat ettik

Adem Gürer – Murat Ergin

İSTANBUL – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ”Afrika ile ekonomik ilişkilerimizde önemli bir yol kat ettik. Tek tarafın değil, iki tarafında eşit kazandığı bir yaklaşımla ilerliyor olmamız, ülkemizin insani dış politikasının eseridir. Temeli insan sevgisine dayalı bir kardeşlik ilişkisinin taraftarıyız’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo’nun eşi Denise Nyakeru Tshisekedi Tshilombo, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği Komisyonu iş birliğiyle İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye-Afrika 3’üncü Ekonomi ve İş Forumu kapsamındaki ‘Türkiye-Afrika Kadın Liderlik Diyaloğu Paneli’ne katıldı.

Kadınların kalkınmadaki rolüne vurgu yapan Emine Erdoğan, ”Kalkınmada kadınların rolü son yıllarda daha iyi anlaşılmıştır. Kadınların güçlendirilmesi ekonominin yanında, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde ve nüfusun niteliğinin artırılmasında önemli rol oynuyor. Konumları iyileşen kadınlar, kendi toplumlarının iyileştirilmesinin yanında, coğrafyalarına yayılan bir iyilik etkisini de başlatıyor. Bu süreci hızlandırmak için kadınların desteklendiği yol haritasına ihtiyacımız var. Eğitim, istihdam, istikrar, karar alma, dijital dönüşüm mekanizmalarında kadınların görünür olması gerekiyor’’ dedi.

”Afrika ile ekonomik ilişkilerimizde önemli bir yol kat ettik’’

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: ”Afrika ile ekonomik ilişkilerimizde önemli bir yol kat ettik. Tek tarafın değil iki tarafında eşit kazandığı bir yaklaşımla ilerliyor olmamız, ülkemizin insani dış politikasının eseridir. Temeli insan sevgisine dayalı bir kardeşlik ilişkisinin taraftarıyız. Afrika, 1,3 milyar nüfusu 2 binin üzerinde dil ve etnik grubu kapsayan çeşitliğiyle sınırsız bir potansiyeldir. Afrika 21’inci Yüzyılın parlayan yıldızıdır. Afrika çok zorlu sınavlar vermiştir. Tüm bu deneyimin yanında Afrika’nın tüm dünyaya ilham olan rol modelleri karşımıza çıkıyor. Afrika seyahatlerimde Afrikalı kadınların gizli kahramanlar olduklarına tanıklık ettim. Afrikalı kadınların ekonomi üzerinde büyük katkısı var. Afrika Kıtası’nın tamamında tarım sektörünün yüzde 70’i kadınlar tarafından yürütülüyor. Yiyecek üretiminin yüzde 90’ı kadınların elinde gerçekleşiyor. Afrika, onlarca ülkenin olduğu büyük bir kıta. Toplumsal doku, ekonomik göstergeler ve kadınların durumu ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Genel olarak baktığımızda Afrikalı kadınların siyasette etkin olduklarını görüyoruz. Türk ve Afrikalı kadın liderlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları pek çok ortak yanı var’’.

”Kadınların teknolojinin tüketicisi değil, üreticisi olması gerekiyor’’

Kadınların teknolojiye olan ilgisinin arttırmasına dikkat çeken Erdoğan, ”Covid-19 salgını hayatın birçok alanını alt üst eden bir yıkıcı etki etki gösterdi. Aynı zamanda dijital dönüşümü de hızlandırdı. Kadın liderlerin bu alana mercek tutmaları gerektiğine inanıyorum. Kadınların teknolojinin tüketicisi değil, üreticisi olması gerekiyor. Kız öğrencilerin bilim ve teknoloji alanına olan ilgisini sürdürülebilir şekilde arttırmalıyız. Kadınların dijital dönüşüme yön veren aktörler olması gelecekte nasıl bir dünyada yaşayacağımızı belirleyecek. Bu sebeplerle kadın liderlere büyük sorumluluk düşüyor’’ açıklamasında bulundu.

Denise Nyakeru Tshisekedi Tshilombo şöyle konuştu: ”Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Afrika’nın en büyük 2’nci ülkesi. Değer biçilemez düzeyde zenginlikleri olan bir ülke. Tüm girişimci kadınlar için yatırım alanı olabilir. Hem kadın hakları hem de iş dünyası için geçekleştirdiğimiz reformlar, Türk girişimcilerin bakması gereken bir ülke haline getiriyor. Hükümetimiz içerisinde yüzde 30 oranında kadınlar yer alıyor. Kamu ve ticari şirketlerde kadınlar üst düzeyde görev yapıyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti fırsatlar ülkesi.

Halihazırda iki ülke arasında ticari ilişkiler mevcut ancak bu ilişkileri arttırmamız lazım. Biz kadınlar olarak bu açıdan önemli role sahibiz. Kadın liderliği ülkelerimizin gelişim anahtarıdır. Kadınların önündeki engelleri kaldırmamız lazım. Bu engeller; eğitim ve finansa erişimdir. Bir diğeri de kadınların çeşitli şekilde şiddete maruz kalmasıdır. Diyaloğu kurabileceğimiz ortamları arttırmamız gerekiyor’’.

Ekonomi

Bakan Şimşek: Vergi paketinde dar gelirliye yönelik hüküm yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Başkanlığı’na sunulan yeni vergi paketinin ‘Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması’ ilkesiyle hazırlandığını, dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermediğini belirtti.

ANKARA-Bakan Şimşek, bugün TBMM Başkanlığı’na sunulan yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifini DHA’ya değerlendirdi. Bakan Şimşek, uzun süredir teklif üzerinde ilgili tarafların görüşleri de alınarak çalışma yaptıklarını belirterek, “‘Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması’ ilkemiz doğrultusunda dar gelirlilere yük getirmeyecek şekilde hazırlanan yeni vergi taslağımızın bakanlık bünyesindeki çalışmaları tamamlandı. İlk paket, hükümet ve partimizin ilgili organlarında da ele alındı. Artık konu Yüce Meclis’in takdirinde” dedi.

Şimşek, kayıt dışılığı önleyecek, vergide etkinlik, adalet ve verimliliği sağlayacak düzenlemeler yaptıklarını, vergi güvenliğini önceliklendirdiklerini ve istisnaların kaldırılması yönünde adım attıklarını söyledi. Taslağa son şeklini verirken tarafların taleplerine yönelik de düzenlemelere gittiklerini ifade eden Şimşek, “Taslağımız, dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermemesine karşın bu şekilde itham edildiğimiz yönlere çekildi. Pakette, vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor. Çalışmalarımızı, Türkiye’de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütmeye devam edeceğiz. Kayıt dışılıkla kararlı mücadele ve gönüllü uyumu artıracak, bu yolla mali disiplini güçlendirecek adımlar atacağız” diye konuştu.

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERE ASGARİ KURUMLAR VERGİSİ

Teklif ile yıllık konsolide hasılatı 750 milyon euro eşiğini aşan çok uluslu şirketlerin düşük vergileme yapılan ülkelerdeki şube, iştirak ve iş yerlerinin asgari yüzde 15 kurumlar vergisine tabi tutulmasına yönelik yeni bir vergileme sistemi oluşturulacak. OECD’nin kurallarına uyumlu hazırlanan model, çok uluslu şirketlerin kazançlarının her hal ve takdirde yüzde 15 vergi yükü taşımasını amaçlıyor. Asgari kurumlar vergisi uygulamasına geçmeyen ülkeler, vergileme haklarını bir başka ülkeye devretmiş oluyor. Türkiye’de nihai ana işletmesi yurt dışında bulunan 1024 grup bulunurken, bunların ülkede 2 bin 134 işletmesi yer alıyor.

Teklif ile ayrıca kurumlar vergisi mükelleflerinin hesaplayacakları kurumlar vergisinin tespitine yönelik vergi güvenlik müessesi getiriliyor. Mükelleflerin ödeyecekleri kurumlar vergisi, beyan ettikleri kazancın indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutarının yüzde 10’undan aşağı olamayacak. Yeni işe başlayanlardan 3 yıl asgari vergi alınmayacak, mevcut yatırım teşvik belgesi olan mükelleflerin hakları korunacak, bazı istisna kazançlar kapsam dışında bırakılacak. Mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri kazanç istisnası ile AR-GE ve tasarım indirimleri kapsam dışında olacak.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİNE KURUMLAR VERGİSİ

Teklif ile Türkiye’deki büyük yatırımlardan elde edilen kazançlara da artırımlı kurumlar vergisi uygulanacak. Yap-işlet-devret modeli ile kamu işbirliği projeleri kapsamında faaliyet gösteren kurumların bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı yüzde 25 yerine yüzde 30 olacak. Ayrıca mevcut uygulamada yatırım fon ve ortaklıklarının kazançlarının tamamı kurumlar vergisinden istisna tutuluyor. Bu istisna kar dağıtım şartına bağlanıyor. Teklif ile istisna kazancın yüzde 50’si ortaklara dağıtıldığında kar paylarını alanlardan gelir ve kurumlar vergisi alınacak.

SERBEST BÖLGLEERDE VERGİ İSTİSNASINA SINIRLAMA

Mevcut uygulamada serbest bölgelerdeki üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançların tamamı, üretilen ürünlerin yurt içine ya da yurt dışına satılıp satılmadığına bakılmaksızın kurumlar vergisinden istisna. Ancak bu istisna artık sadece ihracat gelirleri ile sınırlandırılacak. Böylece yurt içine yapılan satışlardan elde edilen kazançlardan vergi alınacak.

Teklif ile yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulamasının yanı sıra, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla ticari kazanç elde eden gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan bazı ödemelere gelir ve kurumlar vergisi kesintisi getiriliyor. Kapsama alınacak ödemeler Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek. Hasılat ile beyan arasındaki fark izaha davet nedeni olacak. Ayrıca, serbest meslek kazancı ve ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında hasılatları tespit edilecek, beyanları ile tespit edilen hasılatları arasında uyumsuzluk olanlar izaha davet edilecek.(DHA)

Okumaya devam et

Çevre

AKOM: İstanbul’da sıcaklıkların 33-36 dereceler aralığında seyretmesi bekleniyor

İstanbul‘da hafta boyunca sıcaklıkların 33-36 dereceler aralığında seyretmesi bekleniyor. AKOM, vatandaşlara aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

İSTANBUL-İstanbul Büyükşehir Belediye Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, İstanbul’da sıcaklıkların hafta boyunca 33-36 dereceler aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın poyraz (kuzey-doğu) yönünden çoğunlukla orta kuvvette, aralıklarla sert esmesi bekleniyor.

ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

AKOM ayrıca İstanbulluları, özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında çok fazla zaman geçirmeme, bol sıvı tüketme ve mevsim koşullarına uygun, ince, pamuklu kıyafet seçimine özen göstermeleri konusunda uyardı.

Yapılan açıklamada aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan İstanbulluların güneşli ortamda bulunmamalarının sağlıkları açısından faydalı olacağı belirtildi.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz’a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.(DHA)

Okumaya devam et

Genel

TÜİK: Hizmet üretimi aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 0,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretiminin mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttığını açıkladı.

ANKARA-TÜİK, Mayıs 2024 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretimi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,5 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,9 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,6 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,4 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,2 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 5 arttı.

Mayıs ayında hizmet üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,4 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,5 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 6,5 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2,6 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,7 arttı.(DHA)

Okumaya devam et

Trendler

KÜNYE
Copyright © 2021 O Haber Neydi - Tüm Hakları Mahfuzdur.